Solife.blog – Chính sách giải quyết khiếu nại

Solife.blog luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng/độc giả. Khi phát sinh các khiếu nại, chúng tôi luôn đề cao giải pháp thỏa thuận nhằm duy trì sự hài lòng và tin cậy của khách hàng/độc giả với chất lượng dịch vụ của Solife.blog.

1. Đối tượng khiếu nại:

Là khách hàng/độc giả sử dụng dịch vụ thông qua website Solife.blog (https://solife.blog/).

2. Hình thức khiếu nại:

Khách hàng/độc giả có khiếu nại về dịch vụ có thể liên hệ trực tiếp đến Hotline (+84) (28) 710 88 222 trong giờ làm việc để được giải đáp.

Hoặc Khách hàng/độc giả gửi thông tin khiếu nại qua email: solife@sorbus.vn 

3. Các bước thực hiện chung :

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Bộ phận tiếp nhận khiếu nại của Solife.blog Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận tất cả các khiếu nại/ phản hồi của khách hàng. Sau khi tiếp nhận thông tin, bộ phận tiếp nhận khiếu nại gửi xác nhận đến khách hàng và hẹn thời gian xử lý, phản hồi.

Bước 2: Xác minh, xử lý

Bộ phận tiếp nhận khiếu nại tiến hành xác minh, phân loại khiếu nại, làm việc với các bộ phận liên quan để xử lý trong vòng 24 giờ. Trong trường hợp ngoài phạm vi xử lý, cần thông báo đến cấp cao hơn để giải quyết.

Bước 3: Xem xét giải quyết

Sau khi xử lý, các bộ phận có thẩm quyền xác minh và đưa ra kết luận cuối cùng.

Bước 4: Trả lời khách hàng

Sau khi có kết quả cuối cùng, bộ phận tiếp nhận khiếu nại sẽ phản hồi đến khách hàng thông qua các hình thức gọi điện trực tiếp hoặc gửi email đến khách hàng.

Trọng trường hợp khách hàng chưa thỏa mãn kết quả khiếu nại, Bộ phận tiếp nhận khiếu nại tiếp nhận và kiểm tra lại thông tin hoặc trình lên cấp trên để phúc đáp khách hàng.

Bước 5: Kết thúc khiếu nại

Lưu hồ sơ khiếu nại của khách hàng/độc giả.

Sau khi giải quyết xong vấn đề tranh chấp, các bên có trách nhiệm báo lại với Solife.blog. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn do lỗi từ người cung cấp dịch vụ/người bán, Solife.blog sẽ áp dụng các hình thức xử lý thích đáng tuỳ thuộc vào mức độ sai phạm. Đồng thời nhà cung cấp dịch vụ/người bán có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng thỏa dáng trên cơ sở thoả thuận với khách hàng.

Trong vòng 30 ngày, nếu không thương lượng được các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

This site is registered on wpml.org as a development site.