Điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Mục đích

Chào mừng bạn đến với nhóm trang web Solife bao gồm các trang web, trang web dành cho thiết bị di động, ứng dụng dành cho thiết bị di động, blog và các chương trình được nhúng như Chương trình Phần thưởng và Chương trình Đánh giá (gọi chung là ‘Trang web’). Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng Solife này (‘Thỏa thuận’) đặt ra thỏa thuận giữa Công ty TNHH Sorbus Việt Nam.

Thỏa thuận này chi phối việc bạn sử dụng Trang web, Chương trình Phần thưởng của Công ty hoặc Chương trình Đánh giá Công ty (gọi chung là ‘Chương trình’) và Chính sách Quyền riêng tư của Công ty (‘Chính sách Quyền riêng tư’). Vui lòng đọc kỹ và đầy đủ Thỏa thuận này trước khi sử dụng Trang web, tham gia Chương trình Phần thưởng hoặc Đánh giá hoặc tiết lộ cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Bằng cách sử dụng trang web, tham gia Chương trình Phần thưởng hoặc Chương trình Đánh giá hoặc tiết lộ cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào: (i) bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản của Thỏa thuận này, (ii) bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này và (iii) bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo tất cả các luật và quy định áp dụng cho đối tượng của Thỏa thuận này.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, THÌ KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH PHẦN THƯỞNG HOẶC TIẾT LỘ CHO CHÚNG TÔI BẤT KỲ THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO.

Các điều khoản trong Thỏa thuận này có thể thay đổi định kỳ và có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi bằng cách cập nhật bài đăng này. Thỉnh thoảng bạn nên truy cập trang này để xem lại các điều khoản sử dụng hiện tại vì chúng ràng buộc bạn.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc tham gia Chương trình phần thưởng, Chương trình đánh giá có nghĩa là bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ sửa đổi nào là không thể chấp nhận được đối với bạn, thì cách giải quyết duy nhất của bạn là chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng. Một số điều khoản của các điều khoản có trong Thỏa thuận này có thể được thay thế bằng các thông báo hoặc điều khoản pháp lý nằm trên các trang cụ thể của Trang web hoặc thông qua các điều khoản chương trình cụ thể cho Chương trình Phần thưởng và Chương trình Đánh giá.

Không phải lời khuyên chăm sóc sức khỏe

Các sản phẩm và tuyên bố về các sản phẩm cụ thể trên hoặc thông qua Trang web đã được Bộ Y tế Việt Nam đánh giá, nhưng không được chấp thuận để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bệnh tật.

Các sản phẩm, dịch vụ, thông tin và nội dung khác được cung cấp trên Trang web, bao gồm thông tin có thể được cung cấp trực tiếp trên Trang web hoặc bằng cách liên kết đến các trang web của bên thứ ba chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác về bất kỳ lựa chọn chẩn đoán hoặc điều trị nào liên quan đến y tế hoặc sức khỏe.

Thông tin trên Trang web bao gồm bất kỳ nhãn sản phẩm hoặc bao bì nào không được coi là thay thế cho lời khuyên từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Trang web không khuyến nghị tự quản lý các vấn đề sức khỏe. Thông tin trên Trang web không toàn diện và không bao gồm tất cả các bệnh tật, bệnh tật, tình trạng thể chất hoặc cách điều trị. Liên hệ ngay với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe. Không bao giờ bỏ qua hoặc trì hoãn lời khuyên y tế dựa trên thông tin bạn có thể đã đọc trên Trang web.

Liên kết đến hoặc truy cập từ bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào của bên thứ ba không phải là sự chứng thực cho bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hiệu suất của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Bạn không nên sử dụng thông tin hoặc dịch vụ trên Trang web để chẩn đoán hoặc điều trị bất kỳ vấn đề sức khỏe nào hoặc để kê đơn bất kỳ loại thuốc hoặc phương pháp điều trị nào khác. Bạn phải luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình và đọc thông tin do nhà sản xuất sản phẩm cung cấp cũng như bất kỳ nhãn hoặc bao bì sản phẩm nào, trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc, sản phẩm dinh dưỡng, thảo dược hoặc vi lượng đồng căn nào hoặc trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập thể dục hoặc ăn kiêng nào hoặc bắt đầu bất kỳ phương pháp điều trị nào cho sức khỏe vấn đề. Các cá nhân là khác nhau và có thể phản ứng khác nhau với các sản phẩm khác nhau. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về sự tương tác giữa các loại thuốc bạn đang dùng và các chất bổ sung dinh dưỡng.

Các nhận xét của nhân viên hoặc người dùng Trang web đưa ra hoàn toàn là quan điểm cá nhân của riêng họ được đưa ra với tư cách cá nhân của họ và không phải là khiếu nại của chúng tôi hoặc chúng đại diện cho quan điểm hoặc quan điểm của chúng tôi. Xếp hạng sản phẩm của bất kỳ nhân viên hiện tại hoặc trước đây hoặc người dùng Trang web hoàn toàn là quan điểm cá nhân của riêng họ được thực hiện với tư cách cá nhân của họ và không nhằm mục đích thay thế cho sự chăm sóc y tế hoặc lời khuyên thích hợp từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Trang web liên quan đến các khuyến nghị liên quan đến chất bổ sung cho bất kỳ mục đích sức khỏe nào.

Luôn kiểm tra nhãn sản phẩm hoặc bao bì trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào. Nếu có sự khác biệt, khách hàng cần thực hiện theo thông tin ghi trên nhãn, bao bì sản phẩm. Bạn nên liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để làm rõ về chi tiết ghi nhãn và đóng gói sản phẩm cũng như cách sử dụng được khuyến nghị.

Sử dụng & Từ bỏ sử dụng

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi và/hoặc tham gia Chương trình, bạn tuyên bố và đồng ý rằng bạn ít nhất mười tám (18) tuổi trở lên và hoàn toàn có đủ năng lực và thẩm quyền để đồng ý với các điều khoản trong Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Chương trình. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng Trang web này hoặc tham gia vào bất kỳ Chương trình nào.

Thiết lập & Sử dụng Tài khoản

Bạn được yêu cầu thiết lập một tài khoản trên Trang web để sử dụng một số tính năng nhất định, chẳng hạn như mua hàng. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đúng sự thật, đầy đủ và cập nhật về bản thân theo yêu cầu của Trang web và cập nhật kịp thời thông tin đó để duy trì thông tin chính xác, đúng sự thật, đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và cấm mọi hoạt động sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai của Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web của bạn.

Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ tạo tên người dùng và mật khẩu. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác và để đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi khoản phí phát sinh từ việc sử dụng tài khoản của bạn trên Trang web, bao gồm cả các khoản phí phát sinh từ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ phần này.

Sử dụng trang web

Bạn đồng ý sử dụng Trang web và tham gia vào các Chương trình cho các mục đích hợp pháp và bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng và thông tin liên lạc của mình trên Trang web. Bạn đồng ý không đăng trên hoặc truyền qua Trang web bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, vi phạm, phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, đe dọa, xúc phạm hoặc có thể bị phản đối dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm bất kỳ tài liệu nào khuyến khích hành vi hoặc hành vi bất hợp pháp khuyến khích trách nhiệm dân sự, xâm phạm quyền lợi của người khác quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web theo cách có thể cản trở hoạt động bình thường hoặc vi phạm việc sử dụng Trang web của bất kỳ người nào khác.

Bạn đồng ý không truy cập Trang web bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện mà chúng tôi cung cấp. Hiển thị hoặc chạy Trang web hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được hiển thị trên Trang web trong các khung hoặc thông qua các phương tiện tương tự trên một trang web khác mà không có sự cho phép trước của chúng tôi đều bị cấm. Mọi liên kết được phép đến Trang web phải tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành.

Chúng tôi không tuyên bố rằng các tài liệu có trên Trang web hoặc các sản phẩm được mô tả hoặc cung cấp trên Trang web là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các khu vực tài phán bên ngoài Việt Nam hoặc Thỏa thuận này tuân thủ luật pháp của bất kỳ quốc gia nào khác. Người dùng Trang web bên ngoài Việt Nam làm như vậy theo sáng kiến và rủi ro của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời cam kết, tại thời điểm mua sản phẩm, để xác định xem việc nhập khẩu sản phẩm tương ứng có được phép hay không bởi luật pháp của quốc gia họ và bởi các cơ quan chính phủ hiện hành. Bạn đồng ý không truy cập Trang web từ bất kỳ vị trí hoặc lãnh thổ nào có nội dung bất hợp pháp và rằng bạn chứ không phải chúng tôi, chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Bạn không được sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ của Công ty nếu bạn là đối tượng của các biện pháp trừng phạt của Việt Nam hoặc các biện pháp trừng phạt phù hợp với luật pháp Việt Nam do chính phủ của quốc gia nơi bạn đang truy cập Trang web hoặc sử dụng các dịch vụ của Công ty áp đặt. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các hạn chế xuất khẩu và tái xuất khẩu của Việt Nam hoặc các hạn chế khác có thể áp dụng đối với hàng hóa.

Chấm dứt hoặc Đình chỉ Thỏa thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi chúng tôi hoặc bạn chấm dứt. Chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và từ chối bạn truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng và ngừng tất cả việc sử dụng Trang web và Chương trình

Sau khi chúng tôi hoặc bạn chấm dứt, bạn phải hủy tất cả các tài liệu thu được từ Trang web bao gồm tất cả các bản sao của các tài liệu đó cho dù được tạo theo các điều khoản sử dụng có trong Thỏa thuận này hay theo cách khác. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web với thông báo cho bạn.

Chấm dứt tài khoản

Chúng tôi có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản nào nếu đơn đặt hàng của bạn bị coi là gian lận hoặc phí thẻ tín dụng bị tranh chấp. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Trang web, có hoặc không có thông báo, đối với bất kỳ hành vi nào mà chúng tôi, tùy theo quyết định của mình, tin rằng là vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này, luật hoặc quy định hoặc là có hại cho người dùng khác hoặc chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi.

Những điều sau đây sẽ tồn tại bất kỳ sự chấm dứt Thỏa thuận nào bởi chúng tôi hoặc bạn.

Đồng ý với Truyền thông

Bạn đồng ý nhận tin nhắn SMS (bao gồm cả tin nhắn văn bản) từ chúng tôi tới (các) số cụ thể mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cùng với thông tin hoặc câu hỏi về tài khoản và/hoặc đơn đặt hàng của bạn.

Bạn cũng có thể đã chọn nhận các tin nhắn SMS tiếp thị và quảng cáo (bao gồm cả tin nhắn văn bản) từ chúng tôi. Bạn không cần phải đồng ý nhận các tin nhắn SMS tiếp thị và quảng cáo để mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Nếu bạn đã chọn nhận tin nhắn tiếp thị qua SMS, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn SMS để xác nhận lựa chọn của bạn. Tốc độ tin nhắn và dữ liệu có thể áp dụng và tần suất tin nhắn có thể thay đổi. Các nhà mạng không chịu trách nhiệm đối với các tin nhắn bị gửi chậm hoặc không gửi được.

Bạn xác nhận, đảm bảo và tuyên bố rằng số điện thoại bạn đã cung cấp cho chúng tôi là số liên lạc của bạn chứ không phải của người khác. Bạn tuyên bố rằng bạn được phép nhận cuộc gọi và tin nhắn văn bản theo số điện thoại mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi bất cứ khi nào bạn ngừng sử dụng một số điện thoại. Công ty có thể sử dụng các phương tiện liên lạc được mô tả trong phần này ngay cả khi bạn sẽ phải chịu chi phí để nhận các tin nhắn, tin nhắn văn bản, email hoặc các phương tiện khác có thể xảy ra.

Bạn có thể yêu cầu ngừng nhận tin nhắn SMS (bao gồm cả tin nhắn văn bản) bất cứ lúc nào bằng cách gửi email yêu cầu đến solife@sorbus.vn. Tốc độ tin nhắn và dữ liệu có thể áp dụng và tần suất tin nhắn có thể thay đổi. Các nhà mạng không chịu trách nhiệm đối với các tin nhắn bị gửi chậm hoặc không gửi được.

Bản quyền, nhãn hiệu và tài sản trí tuệ khác 

Bạn thừa nhận rằng Solife và tất cả các tài liệu trên Trang web hoặc được cung cấp liên quan đến Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, văn bản, đồ họa, âm thanh, hình ảnh, phần mềm và các tệp khác của Trang web hoặc Chương trình, cũng như việc lựa chọn và sắp xếp của chúng, (gọi chung là ‘Tài liệu’), là tài sản của chúng tôi và tuân theo và được bảo vệ bởi bản quyền quốc tế hoặc các luật và quyền sở hữu trí tuệ khác. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì thương mại, tên thương mại và logo có trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam, Solife® (‘Nhãn hiệu’) là tài sản duy nhất của Công ty. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh và biểu tượng tùy chỉnh đều là Dấu ấn của Solife. Solife cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng Tài liệu và Nhãn hiệu chỉ theo cách được Solife cho phép chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn (‘Giấy phép’).

Bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, sử dụng, phân phối, truyền tải, tái xuất bản, bán, bán lại hoặc khai thác, vì bất kỳ mục đích nào, bất kỳ phần nào của Trang web, Tài liệu hoặc Nhãn hiệu trừ khi được Công ty cho phép rõ ràng bằng văn bản. Giấy phép này vẫn có hiệu lực cho đến khi Thỏa thuận này bị bạn hoặc chúng tôi chấm dứt theo Thỏa thuận này. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài liệu hoặc Nhãn hiệu nào sẽ là cơ sở để chấm dứt Giấy phép. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây đều được Công ty và người cấp phép của Công ty bảo lưu. Bản quyền, thương hiệu, tên sản phẩm, tên công ty, logo hoặc tài sản trí tuệ khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng với tất cả các quyền được bảo lưu. Trang web tham chiếu đến các bên thứ ba hoặc bản quyền, nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ khác của họ không cấu thành hoặc ngụ ý liên kết, chứng thực hoặc đề xuất Công ty bởi chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng hoặc bởi Công ty của chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng.

This site is registered on wpml.org as a development site.