Bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH Sorbus Việt Nam tôn trọng mối quan tâm của người dùng về quyền riêng tư. Do đó, trong Chính sách Bảo mật này chúng tôi mô tả các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập, cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân, thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin đó và cách các cá nhân có thể liên hệ với chúng tôi về các hoạt động bảo mật của chúng tôi và thực hiện các quyền của họ.

uống vitamin c trước hay sau khi ăn 1

Thu nhập dữ liệu

Thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi theo nhiều cách khác nhau. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có được bao gồm:

 • Thông tin liên hệ (chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và hướng dẫn, mã bưu chính, số điện thoại và ID cá nhân);
 • Thông tin đăng nhập để tạo tài khoản trên Dịch vụ (chẳng hạn như địa chỉ email và mật khẩu);
 • Thông tin có trên hồ sơ công khai trên mạng xã hội của người dùng, trong phạm vi người dùng quyết định tạo tài khoản trên Dịch vụ bằng tài khoản mạng xã hội của họ;
 • Nội dung do người dùng tạo liên quan đến đánh giá sản phẩm, nhận xét, câu hỏi và câu trả lời;
 • Thông tin thanh toán, chẳng hạn như tên, địa chỉ thanh toán, số tài khoản và chi tiết thẻ thanh toán (bao gồm số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật) cho các khoản thanh toán do chúng tôi xử lý. Trong phạm vi bất kỳ khoản thanh toán nào được xử lý bởi bất kỳ bên thứ ba nào khác (như PayPal hoặc Apple Pay) thì chính sách quyền riêng tư của các bên đó sẽ điều chỉnh thông tin đó;
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thuế liên quan đến bất kỳ chương trình nào của công ty có thể cung cấp các khoản thanh toán cho khách hàng (chẳng hạn như chương trình Phần thưởng);
 • Lịch sử đặt hàng, bao gồm thông tin về các sản phẩm đã mua hoặc xem trên Dịch vụ;
 • Chi tiết bạn cung cấp thông qua các cuộc thi, khuyến mãi và khảo sát;
 • Thông tin cá nhân khác có trong nội dung bạn gửi trên Dịch vụ, chẳng hạn như thông qua tính năng ‘Liên hệ với chúng tôi’ hoặc các công cụ hỗ trợ khách hàng khác;
 • Tùy chọn quốc gia/khu vực và ngôn ngữ dựa trên cài đặt thiết bị di động và/hoặc IP;
 • Địa chỉ IP, thiết bị, hệ điều hành và thông tin trình duyệt mà chúng tôi phát hiện.
 • Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin này, nhưng nếu bạn chọn không làm như vậy, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số Dịch vụ nhất định và các tính năng liên quan.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi có được

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà chúng tôi có được thông qua Dịch vụ khi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng nhằm cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ mà người dùng yêu cầu và giao các sản phẩm đã được đặt (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vận chuyển và thông quan thông qua các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có liên quan).

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin chúng tôi có được thông qua Dịch vụ nếu chúng tôi có lợi ích hợp pháp để làm như vậy, bao gồm hỗ trợ các chức năng và hoạt động sau:

 • Thiết lập và quản lý tài khoản của bạn;
 • Liên lạc với bạn về tài khoản hoặc giao dịch của bạn và gửi cho bạn thông tin về các tính năng và cải tiến, thông báo đến bạn về những thay đổi đối với chính sách của chúng tôi;
 • Xử lý khiếu nại liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thông báo cho bạn về trạng thái đơn đặt hàng của bạn;
 • Quản lý các chương trình Phần thưởng và Khách hàng thân thiết của chúng tôi;
 • Đăng bài đánh giá sản phẩm của bạn và quản lý chương trình Đánh giá của chúng tôi;
 • Cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn với Dịch vụ, bao gồm cung cấp các đề xuất dựa trên sở thích của bạn;
 • Xác định và xác thực bạn để bạn có thể sử dụng Dịch vụ;
 • Tiếp thị các sản phẩm của chúng tôi tới bạn và cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mãi, bao gồm ưu đãi đặc biệt, phiếu giảm giá, giảm giá và cơ hội giành chiến thắng trong các cuộc thi;
 • Liên lạc với bạn về và quản lý việc bạn tham gia các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc khảo sát;
 • Trả lời các yêu cầu và thắc mắc của bạn và cung cấp hỗ trợ khách hàng, chẳng hạn như thông qua chatbot của chúng tôi hoặc các công cụ hỗ trợ khách hàng khác;
 • Điều hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm phát triển dịch vụ mới;
 • Phân tích cơ sở người dùng và Dịch vụ của chúng tôi; Thực hiện phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường; Thực hiện kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác;
 • Tuân thủ và thực thi các yêu cầu pháp lý hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và chính sách của chúng tôi, bao gồm Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng, Điều khoản sử dụng của chương trình phần thưởng; 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn Bản tin Sức khỏe, Email, SMS, thông báo đẩy và thông báo trong ứng dụng về các sản phẩm, dịch vụ, giảm giá và ưu đãi đặc biệt của chúng tôi nếu bạn đăng ký nhận thông báo.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để hiển thị quảng cáo cho các sản phẩm, dịch vụ, giảm giá và ưu đãi đặc biệt của chúng tôi thông qua các trang hoặc mạng của Facebook và Google.

Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, bạn có thể phản đối bất kỳ lúc nào đối với việc sử dụng địa chỉ email của mình cho mục đích quảng cáo như được chỉ định trong phần Quyền và Lựa chọn bên dưới.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi có được về bạn thông qua các trang web của chúng tôi với thông tin có được thông qua các ứng dụng của chúng tôi cho các mục đích được mô tả ở trên. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi có được theo những cách khác mà chúng tôi cung cấp thông báo cụ thể tại thời điểm thu thập hoặc theo cách khác với sự đồng ý của bạn.

Thu thập dữ liệu tự động

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc mở email của chúng tôi, chúng tôi có thể lấy một số thông tin nhất định bằng các phương tiện tự động. Thông tin chúng tôi có được theo cách này có thể bao gồm địa chỉ IP, tên miền, số nhận dạng được liên kết với thiết bị của bạn, loại và đặc điểm của thiết bị và hệ điều hành, đặc điểm của trình duyệt web, tùy chọn ngôn ngữ, dữ liệu luồng nhấp chuột, tương tác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các trang web bạn truy cập, các liên kết bạn nhấp vào và các tính năng bạn sử dụng), các trang đã dẫn hoặc giới thiệu bạn đến Dịch vụ của chúng tôi, ngày và giờ truy cập Dịch vụ của chúng tôi cũng như các thông tin khác về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể nhận được vị trí địa lý của thiết bị và thông tin khác liên quan đến vị trí của bạn thông qua tín hiệu GPS, Bluetooth, WiFi và các công nghệ khác cho các mục đích nhất định được liệt kê ở trên, chẳng hạn như để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi. Thiết bị của bạn có thể cung cấp cho bạn thông báo khi Dịch vụ cố gắng thu thập vị trí địa lý chính xác của bạn.

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng đèn hiệu trong email để giúp chúng tôi theo dõi tỷ lệ phản hồi, xác định thời điểm email của chúng tôi được truy cập hoặc chuyển tiếp và cho các mục đích khác được liệt kê ở trên.

Sử dụng cookie

‘Cookie’ là một tệp văn bản mà các trang web gửi đến máy tính của khách truy cập hoặc thiết bị kết nối Internet khác để nhận dạng duy nhất trình duyệt của khách truy cập hoặc để lưu trữ thông tin hoặc cài đặt trong trình duyệt.

Cookie có thể được đặt trực tiếp bởi trang web mà người dùng đang truy cập (‘cookie của bên thứ nhất’) hoặc bởi một miền không phải trang web mà người dùng đang truy cập (‘cookie của bên thứ ba’). ‘Cookie Flash’, còn được gọi là đối tượng được chia sẻ cục bộ, có chức năng giống như cookie web để cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng trên các trang web sử dụng Adobe Flash Player. ‘Đèn hiệu web’, còn được gọi là thẻ Internet, thẻ pixel hoặc GIF rõ ràng, liên kết các trang web với máy chủ web và cookie của chúng và có thể được sử dụng để truyền thông tin được thu thập thông qua cookie trở lại máy chủ web.

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng đèn hiệu trong email để giúp chúng tôi theo dõi tỷ lệ phản hồi, xác định thời điểm email của chúng tôi được truy cập hoặc chuyển tiếp và cho các mục đích khác được liệt kê ở trên.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về bạn, trừ khi được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với (1) các công ty con và chi nhánh của chúng tôi và (2) các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi (chẳng hạn như lưu trữ trang web, xử lý và ủy quyền thanh toán, thực hiện đơn hàng, vận chuyển, thủ tục hải quan, tiếp thị , phân tích dữ liệu, hỗ trợ khách hàng và phòng chống gian lận) cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của mình sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn:

 • Nếu luật pháp hoặc quy trình pháp lý yêu cầu chúng tôi làm như vậy (chẳng hạn như lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa);
 • Đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chính phủ, chẳng hạn như cơ quan thực thi pháp luật;
 • Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi;
 • Liên quan đến một cuộc điều tra về hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc thực tế;
 • Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi (bao gồm cả trường hợp tổ chức lại, giải thể hoặc thanh lý).

Các dịch vụ trực tuyến khác và các tính năng của bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các dịch vụ và trang web trực tuyến khác để thuận tiện cho bạn và cung cấp thông tin, đồng thời có thể bao gồm các tính năng của bên thứ ba như ứng dụng, công cụ, tiện ích con và trình cắm (ví dụ: Facebook, Google , Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, YouTube và Shopify).

Các dịch vụ, trang web và tính năng của bên thứ ba này có thể hoạt động độc lập với chúng tôi. Các thực tiễn về quyền riêng tư của các bên thứ ba này, bao gồm chi tiết về thông tin họ có thể thu thập về bạn, tuân theo các tuyên bố về quyền riêng tư của các bên này mà chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem xét. Trong phạm vi bất kỳ dịch vụ trực tuyến được liên kết hoặc tính năng của bên thứ ba nào không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi, Công ty không chịu trách nhiệm về các hoạt động thông tin của bên thứ ba này.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi có được thông qua Dịch vụ chống lại sự hủy hoại, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép.

This site is registered on wpml.org as a development site.